Om DiaTel Telefonpassning

DiaTel står för Diagonal Telefonpassning. Företaget är ett helägt dotterbolag till mediaföretaget Diagonal Förlags AB, som arbetar med trycksaksproduktion, information och internetbaserade tjänster. En stor del av verksamheten sker i direkt samarbete med svenska kommuner och bibliotek. Kvalitet och seriositet är ledstjärnor för oss.

Diagonal Förlags AB etablerades 1989 och har sitt huvudkontor i Borås.

En viktig del av Diagonals verksamhet är försäljning via telefon. Under åren har här en hög kompetens byggts upp i samklang med utveckling av avancerad datateknik. Dessa erfarenheter och denna teknik är överförd på DiaTels verksamhet.

DiaTels personal har alla många års erfarenhet av telefonpassning och arbete där telefonen är det personliga serviceverktyget. Som kund hos DiaTel möter du enbart professionella anställda som gör sitt yttersta för att du som kund ska bli nöjd – i syfte att din investering ska bli ytterst lönsam. Vi möjliggör för dig att göra andra saker – som goda affärer – medan vi tar emot och registrerar dina samtal.

Vill du veta mer om telefonpassning? – kontakta oss på 033-700 71 00 eller e-post info@diatel.se

» Logga in

Med DiaTel telefonpassning låter du dina kunder mötas av en trevlig och vänlig röst, som ger personlig service. Där dina kunder kan lämna meddelanden till dig. Via SMS, fax eller e-post får du snabbt besked om vilka som sökt dig och vad de vill.


DiaTel telefonpassning bygger på avancerad men säker telefon- och datateknik. DiaTel telefonpassning opereras av professionell personal med många års erfarenhet av telefonpassning.